Projekt koncepcyjny

Przygotowuję układ funkcjonalny prezentujący najbardziej optymalne i funkcjonalne rozwiązania projektowanej przestrzeni. Dopasowuję możliwe zmiany w układzie pomieszczeń względem istniejącego  stanu bądź w przypadku nowych inwestycji proponuję zmiany przed rozpoczęciem prac budowlanych. Propozycję układów  w kilku wersjach inwestor otrzymuje w postaci rysunków 2D.