02

Przygotowuję układ funkcjonalny 2D prezentujący najbardziej optymalne i funkcjonalne rozwiązania projektowanej przestrzeni. Dopasowuję możliwe zmiany w układzie pomieszczeń względem istniejącego stanu. Po akceptacji inwestora wybrane kolory, materiały, elementy wyposażenia i oświetlenia umieszczam w realistycznej wizualizacji 3d lub prezentacji panoramicznej.